2012

 • 2012.12.21
  Pensionstillägget för 2013
  Pensionstillägget är fastställt till 0,45 %. Det innebär att du som har en förmånsbestämd pension under utbetalning får pensionen uppräknad med 0,45 % från och med januari 2013. ...
 • 2012.12.21
  Indexeringstalen för 2013
  Följande gäller för uppräkning av fribrevsvärden av förmånsbestämd pension som ännu inte har börjat betalas ut:
  • Ursprunglig BTPK, kompletteringspension, som är intjänad mellan 1991-01-01 och 1999-12-31 räknas upp med 0,45 %.
  • Övriga fribrev räknas inte upp under 2013.
  ...
 • 2012.10.25
  Levnadsintygen för utlandsbosatta har skickats ut
  Vi har denna vecka skickat ut ett levnadsintyg och informationsbrev till dig som är pensionär och bor utomlands.

  Vi vill att du går till en myndighet i det land där du bor och ber att få intyget godkänt och stämplat.  Skicka sedan intyget till oss senast den 31 december 2012. Det går bra att skicka en...

  ...
 • 2012.10.25
  Information från BAO om det nya pensionsavtalet
  BAO:s cirkulär 38/2012 — Det nya pensionsavtalet

  Såsom vi tidigare har informerat om träder det nya pensionsavtalet ikraft den 1 februari 2013. Inom ramen för den bildade BTP-nämnden pågår nu ett intensivt arbete för att slå fast de förutsättningar som ska gälla för anslutningsförfarandet till den...

  ...
 • 2012.09.24
  Basbeloppen för 2013
  Inkomstbasbeloppet är fastställt till 56 600 kr

  Prisbasbeloppet är fastställt till 44 500 kr

  ...
 • 2012.07.05
  Årsredovisningen för 2011
  Årsredovisningen för 2011 går nu att ladda hem här Årsredovisningar ...
 • 2012.05.04
  Nytt pensionsavtal klart mellan BAO och Finansförbundet
  Information om avtalet hittar du på Finansförbundets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Överenskommelsen innebär i korthet följande:

  Avtalet är indelat i två avsnitt, BTP 1 och BTP 2:

  BTP 1 reglerar den nya premieplanen och gäller för de som anställs 1 februari 2013 och senare. Premien för ålderspension beräknas på den...

  ...
 • 2012.02.10
  Utskick av Pensionsbesked för 2011
  Under februari 2012 kommer vi att skicka ut 2011 års pensionsbesked och fribrevsbesked. Årets besked har ändrat utseende. Vår förhoppning är att de har blivit mer lättlästa, tydligare och ger bättre information. ...
 • 2012.02.09
  Basbeloppen för 2012
  Inkomstbasbeloppet är fastställt till 54 600 kr

  Prisbasbeloppet är fastställt till 44 000 kr

  ...
 • 2012.02.05
  Pensionstillägget för 2012
  Pensionstillägget är fastställt till 2,73 %. Det innebär att du som har en förmånsbestämd pension under utbetalning får pensionen uppräknad med 2,73 % från och med januari 2012. ...
Vanliga frågor och svar

Funderingar?

btp@pri.se
08-679 06 80

Du kan också gå in på minpension.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få en samlad bild av din pension.

© 2011 Bankpension  |  Om cookies  |  Mobilweb